שמש לך מצפים - רמי פורטיס
מה שלא הספקתי לומר - עילי בוטנר

שירים פשוטים

אבא עורך דין - שייגעצ