שירים פחות  פשוטים

בואי אלי - מיקה קרני
תפקיד בס הורה האחזות