top of page

Walking Bass

אני ממליצה להתחיל בשלב הראשון ולהתקדם בהדרגה מרמה לרמה. כדאי לעבור לשלב הבא רק לאחר שאתם חשים בנוח ומנגנים ברציפות וללא טעויות בשלב שלפניו. זוהי האינדיקציה הטובה ביותר לכך שאתם יכולים להמשיך ולהתנסות באפשרויות חדשות.

האימון צריך להיות ממוקד. לא כדאי להתפזר ולנסות לנגן הכל בבת אחת.

כדאי להקדיש לכל שלב שעות רבות, תוך שינוי סולמות וטמפו. הפנמת התרגיל לפני הריצה קדימה חיונית ואף הכרחית.

ועוד עניין חשוב. אני ממליצה לגשת לנגינה בכלל ובוודאי לג'ז לאחר שאתם יודעים לנגן הרמוניה בסיסית, כלומר מהלכי אקורדים צפויים. כדאי להיעזר לשם כך במורה.

 

 

שלבים

walking bass  1
walking bass 2
walking bass 3
walking bass basics
walking bass basics
walking bass basic 6
walking bass basics
walking bass ii V
bottom of page